Landsovermesterforeningen for søsterloger

Velkommen til hjemmesiden tilhørende  
Landsovermesterforeningen for 
Søsterloger i Danmark I.O.O.F.

Søsterlogernes Landsovermesterforenings formål er at danne bindeled mellem lederne af de søsterloger under den danske jurisdiktion, der har stemmeret i den danske Storloge, således at der gennem et samarbejde skabes mulighed for at berige logearbejdet indenfor de enkelte søsterloger med tanker og erfaringer.

Årsmøde 2018:
36. årsmøde, weekenden 6.-7. oktober 2018, på Hotel Nyborg Strand

Referaterne fra mødet distribueres til logernes overmestre via mail.
 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008, Odd Fellow  Landsovermesterforeningen for søstre